Monthly Archives kolovoz 2005

Priprema Osnivačke skupštine0

Održan je sastanak Inicijativnog odbora za pripremu Osnivačke skupštine stolnoteniskog kluba. Više o tome.

Read More