Kalendar

K A L E N D A R   N A T J E C A N J A

ZA SEZONU 2016./2017.

 

KOLOVOZ (VIII.)

27. 8. 2016. Pag Otvoreno prvenstvo Paga

 

RUJAN (IX.)

3. 9. 2016. Zadar 1. turnir HSTS (seniori, juniori, kadeti, mlađi kadeti) Memorijal Barba T. Amižić
24. 9. 2016. Hrvatska super liga M i Ž – 1. kolo
24. 9. 2016. Bjelovar Kup Grada Bjelovara

 

LISTOPAD  (X.)

1. 10. 2016. Hrvatska super liga M i Ž – 2. kolo
1. 10. 2016. I. Hrvatska liga M i Ž – 1. kolo
8. 10. 2016. Hrvatska super liga M i Ž – 3. kolo
8. 10. 2016. I Hrvatska liga M i Ž – 2. kolo
9. 10. 2016.   1. otvoreni turnir Istarske Županije
15. 10. 2016. Hrvatska super liga M i Ž – 4. kolo
15. 10. 2016. Osijek Memorijalni turnir “Matija Gregić”
22. 10. 2016. I. Hrvatska liga M i Ž – 3. kolo
23. 10. 2016. Pojedinačno prvenstvo U-21 HSTS-a
23. 10. 2016.   1. krug Županijske lige
29. 10. 2016. Hrvatska super liga M i Ž 5. kolo
29. 10. 2016. Zagreb Memorijal Saša Paar

 

STUDENI  (XI.)

5. 11. 2016. Hrvatska super liga M i Ž – 6. kolo
5. 11. 2016. I. Hrvatska liga M i Ž – 4. kolo
6. 11. 2016. Pula Pojedinačno prvenstvo najmlađih kadeta i najmlađih kadetkinja PIG regije
12. 11. 2016. Hrvatska super liga M i Ž – 7. kolo
12. 11. 2016. Varaždin Memorijal Mirko Abramović
13. 11. 2016.   2. krug Županijske lige
18. 11. 2016. Zagreb Memorijal A. T. Stipančić
26. 11. 2016. Hrvatska super liga M i Ž – 8. kolo
26. 11. 2016. I. Hrvatska liga M i Ž – 5. kolo
27. 11. 2016. 3. krug Županijske lige

 

PROSINAC  (XII.)

3. 12. 2016. Hrvatska super liga M i Ž – 9. kolo
3. 12. 2016. I. Hrvatska liga M i Ž – 6. kolo
10. 12 .2016. 1. TOP seniora i seniorki HSTS-a
10. 12. 2016. 1. TOP kadeta i kadetkinja HSTS-a
10. 12. 2016. 1. pozivni najmlađih kadeta i najmlađih kadetkinja HSTS-a
17. 12. 2016. 1. TOP juniora i juniorki HSTS-a
17. 12. 2016. 1. TOP mlađih kadeta i mlađih kadetkinja HSTS-a

 

SIJEČANJ  (I.)

14. 1. 2017. 2. turnir HSTS-a (juniori, kadeti, mlađi kadeti, najmlađi kadeti)
28. 1. 2017. 3. turnir HSTS-a (seniori, juniori, kadeti, mlađi kadeti,)

 

 

VELJAČA  (II.)

4. 2. 2017. Hrvatska super liga M i Ž 10. kolo
4. 2. 2017. I. Hrvatska liga M i Ž – 7. kolo
5. 2. 2017. Vrsar Ekipno prvenstvo najmlađih kadeta i najmlađih kadetkinja PIG regije
5. 2. 2017. Vrsar Pojedinačno prvenstvo seniora i seniorki PIG regije
11. 2. 2017. Hrvatska super liga M i Ž 11. kolo
11. 2. 2017. Memorijalni turnir “Đuro Dubenik”
18. 2. 2017. Hrvatska super liga M i Ž 12. kolo
18. 2. 2017. I. Hrvatska liga M i Ž – 8. kolo
25. 2. 2017. Hrvatska super liga M i Ž 13. kolo
25. 2. 2017. 4. turnir HSTS-a (juniori, kadeti, mlađi kadeti, najmlađi kadeti)

 

OŽUJAK  (III.)

4. 3. 2017. Pojedinačno prvenstvo seniora i seniorki HSTS-a
11. 3. 2017.   Hrvatska super liga M i Ž 14. kolo
11. 3. 2017.   I. Hrvatska liga M i Ž – 9. kolo
18. 3. 2017.   Hrvatska super liga M i Ž 15. kolo
18. 3. 2017.   I. Hrvatska liga M i Ž – 10. kolo
19. 3. 2017. Zagreb Memorijal “Lovro Ratković”
25. 3. 2017. Hrvatska super liga M i Ž 16. kolo
25. 3. 2017. I. Hrvatska liga M i Ž – 11. kolo
26. 3. 2017. Pula Ekipno prvenstvo mlađih kadeta i mlađih kadetkinja PIG regije
26. 3. 2017. Pula Ekipno prvenstvo juniora i juniorki PIG regije

 

TRAVANJ  (IV.)

1. 4. 2017. Pula Masters HSTS (seniori, juniori, kadeti, mlađi kadeti, najmlađi kadeti)
8. 4. 2017. Hrvatska superliga M i Ž 17. kolo
8. 4. 2017. I. Hrvatska liga M i Ž – 12. kolo
9. 4. 2017. Pula Pojedinačno prvenstvo kadeta i kadetkinja PIG regije
9. 4. 2017. Pula Ekipno prvenstvo kadeta i kadetkinja PIG regije
15. 4. 2017. Hrvatska superliga M i Ž 18. kolo
16. 4. 2017. Opatija Pojedinačno prvenstvo mlađih kadeta i mlađih kadetkinja PIG regije
16. 4. 2017. Opatija Pojedinačno prvenstvo juniora i juniorki PIG regije
22. 4. 2017. Zagreb 63. otvoreno kadetsko prvenstvo – Zagiping
22. 4. 2017. TOP 8 seniora HSTS-a
22. 4. 2017. TOP 8 seniorki HSTS-a
29. 4. 2017. Rijeka 34. Kup grada Rijeke

 

 

SVIBANJ  (V.)

6. 5. 2017. Ekipno i pojedinačno prvenstvo kadeta i kadetkinja HSTS-a
13. 5. 2017. Ekipno i pojedinačno prvenstvo juniora i juniorki HSTS-a
13. 5. 2017. Ekipno i pojedinačno prvenstvo mlađih kadeta i mlađih kadetkinja HSTS-a
20. 5. 2017. Kvalifikacijski turniri za ulazak u I. Hrvatsku ligu
20. 5. 2017. TOP 12 kadeta HSTS-a
20. 5. 2017. TOP 12 kadetkinja HSTS-a
20. 5. 2017. 2. pozivni turnir najmlađih kadeta HSTS-a
20. 5. 2017. 2. pozivni turnir najmlađih kadetkinja HSTS-a
27. 5. 2017. TOP 12 juniora HSTS-a
27. 5. 2017. TOP 12 juniorki HSTS-a
27. 5. 2017. TOP 12 mlađih kadeta HSTS-a
27. 5. 2017. TOP 12 mlađih kadetkinja HSTS-a

 

LIPANJ  (VI.)