Daily Archives 26 prosinca, 2010

Članarina i kotizacija1

Nadamo se da će blagdansko raspoloženje potaknuti i članove Stk Brovinje da podmire svoje obaveze za 2010. godinu. Do sada je to učinilo samo devet članova i to Đapić Zoran, Hudoletnjak Vlado, Hudoletnjak Matija, Čakarun Dražen, Savković Neven, Višković Alen, Dobrić Eler, Dobrić Zoran i Dobrić Igor. Kako je članarina više nego simbolična mislimo da će se moći ukalkulirati u novogodišnje troškove.

Podsjećamo i voditelje klubova koji nastupaju u Stolnoteniskoj ligi Labinštine na nepodmirenu kotizaciju. Do sada su svoju obavezu podmirili samo Brown Jie i Bina Istra.

Read More